• Tel : 0212 858 03 40

ANTİPEROKSİT ENZİM

Katalaz enzimi kasar sonrası hidrojen peroksit kalıntılarını oksijene parçalamak için kullanılır,Kasar sonrası peroksit kalıntılarını temizlemek içinsodyum tio sülfat, sodyum bisülfit ile nötürleme veya su ile durulama yöntemleri uygulanmaktaydı. Son yıllarda katalaz enzimi kullanılarak daha kesin bir nötürleme işlemi yapılmaktadır. Kasar sonrası enzim kullanımını ile işlem süresi kısaltılır, durulama gerekmediğinden su ve enerji tasarrufu sağlanır.


Katalaz enzimi kasar sonrası hidrojen peroksit kalıntılarını oksijene parçalamak için kullanılır,Kasar sonrası peroksit kalıntılarını temizlemek içinsodyum tio sülfat, sodyum bisülfit ile nötürleme veya su ile durulama yöntemleri uygulanmaktaydı. Son yıllarda katalaz enzimi kullanılarak daha kesin bir nötürleme işlemi yapılmaktadır. Kasar sonrası enzim kullanımını ile işlem süresi kısaltılır, durulama gerekmediğinden su ve enerji tasarrufu sağlanır.